Verkiezing Beste ProCROSS Bedrijf

Verkiezing Beste ProCROSS Bedrijf

Wie wordt de winnaar van de verkiezing 'Beste ProCROSS Bedrijf 2017'? Samen met veekenner Jeroen van Maanen hebben we drie bedrijven genomineerd. Hieronder presenteren zij zich. Door op onderstaande foto's te klikken worden de filmpjes automatisch afgespeeld. Tevens zijn de drie bedrijven op diverse factoren met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan vindt u in de tabel verder naar onderen op deze pagina. 

Met trots presenteren wij de 3 genomineerden voor de verkiezing ProCROSS bedrijf van het jaar 2017:

Familie Bloo, Raalte (OV)
"s
ober en effectief"

Paul Bloo past al vele jaren het ProCROSS concept toe. Zijn veestapel bestaat vrijwel volledig uit ProCROSS dieren. Hij noteert zeer goede resultaten, zowel technisch als financiëel. Van de 250 hoogste productiebedrijven in Nederland worden de koeien van Bloo het oudste. Van de CRV kring Raalte is dit bedrijf de nr. 1 qua productie. Dit lage kosten bedrijf oogt heel sober en heeft vele technologische vernieuwingen aan zich voorbij laten gaan. Simpel, sober en toch zeer succesvol. Paul houdt zijn koeien goed in de gaten. Hij bewijst dat met de juiste koe en goed voer topproducties mogelijk zijn zonder dat er allerlei dure technische hulpmiddelen nodig zijn.

 

Familie Jansen, Hilversum (NH)
"weinig arbeid met een lage kostprijs"

Harm Jansen wil veel melk per arbeidskracht realiseren. Hij heeft een eigen balenpers en daarmee wint hij alle gras zelf. Hij benadert zijn melkvee meer als koppel dan als individuele koeien. De koeien moeten op de eerste plaats gras verwerken. Een gezonde, vruchtbare koe met weinig arbeidsbehoefte is daarbij een vereiste. Naast het melkveebedrijf is er een recreatietak met wekelijks 500 bezoekers. De familie Jansen heeft een kinderboerderij met een vergader- en feestaccomodatie in beheer. De bezoekers kijken nadrukkelijk mee op het melkveebedrijf. Een duurzame veestapel met weinig problemen is dan een prettige bijkomstigheid.

 

Familie Nass, Herpen (NBr)
"biologisch met hoge producties en flinke restwaardes"

Deze van oorsprong MRY veestapel werd ingekruist met Montbéliardes. Dat gaf prima restultaten. Om optimaal te profiteren van heterosis besloot Adrie om te gaan ProCROSSEN. De familie Nass boert biologisch en streeft naar optimale producties met gezonde koeien. Naast hun melkveebedrijf hebben ze een horecatak. Op het Kolluks Hofke kunnen vergaderingen, feestjes of andere bijeenkomsten georganiseerd worden. Een mooie locatie met horeca voorzieningen.

 

Bedrijfsvergelijking

 

 

 

 

Fam Bloo

Raalte

Fam. Jansen

Hilversum

Fam. Nass

Herpen

Soort bedrijf

Hoge productie per koe.

Lage bedrijfskosten.

Weinig automatisering

Weinig arbeid per koe.

Veel gras in rantsoen

Weinig loonwerk

Biologisch

Hoge producties

Optimalisatie arbeid en kapitaal

Nevenactiviteit Nee

Dagrecreatie:

Juffrouw Jansen

Kinderboerderij:

De Meent

Beleefboerderij:

Kolluks Hofke

Oorsprongsveestapel Holstein Holstein MRY > Montbéliarde
Melkproductie 600.000 kg 1.400.000 kg 1.050.000 kg
Aantal koeien 55 170 115
Melk per koe 11.121 8.160 9.040
% vet + eiwit 8,21% 7,78% 7,83%
KG V + E 913 635 709
TKT 392 390 385
Ins. getal koe 1.6 1.6 2.1
Spermakosten per dracht. ex Belg.Blauw € 36,53 € 31,95 € 47,33
Celgetal 55.000 165.000 80.000

Levensproductie

aanwezige koeien

(landelijk gem. is 16.000 kg)

32.244 kg NB. Geen melkcontrole. 24.673
Dier dag dosering 1,2 0.9 0,7
Gem. leeftijd 5.07 5.04 5.02
Rantsoen

70% gras

30% mais

4 kg bijproduct

6,5 kg brok

75% gras

25 % mais

5 kg bijproduct

3,5 kg krachtvoer

80% gras

20% mais

3 kg bijproduct

3,0 kg krachtvoer

Stappentellers nee nee nee
Voermengwagen nee ja ja
Weidegang ja ja ja

 

Alledrie de veehouders melken 2x daags en maken geen gebruik van paringsadviesprogramma's.

 

Veekenner Jeroen van Maanen heeft de genomineerden beoordeeld.
Z
ijn commentaar is in de filmpjes verwerkt.

 

 

Geplaatst op donderdag 7 september 2017