ProCROSS sinds 2007 (250 koeien)

ProCROSS sinds 2007 (250 koeien)

 

"Eenvoudig fokbeleid brengt gemakkelijke koe"

Op het melkveebedrijf van Adri Wijgerde wordt sinds 2007 het ProCROSS concept toegepast. Het melkveebedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid en deed dat met alleen eigen jongvee. Per ras wordt maar één fokstier gebruikt. Elk dier heeft een gekleurd plastic plaatje achter het oornummer zitten. Deze kleur geeft aan met welk ras geinsemineerd moet worden.

ProCROSS verbeterde de technische resultaten bij Adri sterk. Het arbeidsplezier is weer helemaal terug.


De resultaten verbeterden sterk door ProCROSS

  2007 2015
 Melkkoeien 161 zuiver HF 250 ProCROSS koeien
 Productie rjm Kg 8.127 9.004
 EJR 2.039 2.155
 Gem. celgetal 293 176
 Gem. TKT 431 371
 Uitvalspercentage 28 15
 Doses per dracht 2,43 1,97
 Afkalftijd vaarzen 27 mnd 22 mnd (LW 107)