Viking Jersey

Viking Jersey
 

 

VikingJersey: het meest efficiënte melkveeras

 • optimale voerefficiëntie
 • laag lichaamsgewicht
 • hogere gehaltes dan andere Jerseys
 • goede vruchtbaarheid
 • weinig onderhoudsvoer nodig
 • harde, gezonde, zwarte klauwen
 • lange levensduur
 • uitstekend geschikt voor op grote Holsteins

Jersey: opkomend wereldras met sterke Deense wortels

Tot 1 april 2015 hadden we in Europa een melkquotum. Door het hoge % vet weerhield dit het Jersey ras van een grote populariteit. Dat veranderde na de quotering snel. De Jerseys zijn het efficiëntste ras ter wereld. Internationale onderzoeken geven een voordeel in voerefficiëntie van gemiddeld 20%. In Nederland zien we verschillen tussen de 15 en 40%. Geen wonder dat het ras zo sterk in opmars is. Voer is immers duur en mestafzet wordt ook steeds meer een probleem. In de fosfaatwetgeving mag een veehouder gemiddeld 15 % meer Jersey koeien dan Holstein koeien houden.  De nieuwe veestapel produceert 10% meer kg vet en eiwit. De voekosten dalen evenals de mestafzetkosten. Graag rekenen wij voor u uit wat dit voor uw situatie oplevert.  

De ene Jersey is de andere niet.  Verschil tussen VikingJerseys en andere Jerseys Er zijn 2 grote verschillen:

 • De inrichting van het fokprogramma.
 • De raskenmerken van de verschillende populaties.

Viking heeft als enige organisatie in de wereld een met dierenartsen gedeelde database. Alle handelingen die de dierenarts verricht komen in de fokwaardes terecht. In de Viking landen mogen veehouders zelf geen anti-biotica toedienen. Alle mastitis gevallen, maar ook behandelingen tegen melkziekte zitten in de fokwaardes. Deze aandachtspunten binnen het ras worden in het VikingJersey fokprogramma optimaal verbeterd. Anderen hebben dat niet. Ook verschilt het uitbetalingssysteem in Denemarken nauwelijks van Nederland. Hierdoor zijn de hogere vet- en eiwitgehaltes beter gewaarborgd dan in landen die meer op melkvolume uitbetalen. De Noord-Amerikaanse Jerseys zijn groter, melktypischer en hebben strakkere uiers. Ze zitten qua uiterlijk tussen de Deense Jersey en de Holstein in. Helaas geldt dat ook voor de gehaltes in de melk en de duurzaamheid kenmerken. Een algemeen probleem met USA fokwaardes is de registratie van de kalveren. Op de grote melkveebedrijven worden zoveel kalveren geboren dat het personeel niet de moeite neemt om in de afkalfstallen het juiste kalf bij de juiste moeder te kiezen. Al jaren schommelt het % verkeerde geboorte registraties rond de 25%. Dat komt de betrouwbaarheid van de fokwaardes niet ten goede.

Jerseys in Nederland

Bij de Holsteins in Nederland wordt de inteeltproblematiek steeds knellender. Inkruisen met Jerseys middels een 2 of 3-weg kruising lost dit probleem volledig op. Als u dit geduld niet heeft is het omruilen van de veestapel een trefzekere optie. U profiteert dan meteen van de voordelen. Middels een rekenprogramma, wat specifiek op uw bedrijf gericht is, kunnen wij laten zien wat de terugverdientijd is. Ook bemiddelen wij in de aankoop van Jerseys uit Denemarken.

Carbon footprint.

Jerseys duurzaam voor saldo en milieu, carbon footprint. Hieronder de uitkomsten van een onderzoek in opdracht van de Duurzame Zuivelketen

 • 32% minder water
 • 11 % minder grondverbruik
 • 20% minder stalruimte
 • 20% lagere carbon footprint

familie van der Vis legt hun keuze voor Jerseys uit

Jerseys verheugen zich in een groeiende belangstelling. In dit filmpje legt de familie van der Vis hun keuze voor Jerseys uit.

Klik hier voor meer informatie over VIkingJerseys en ons VikingJersey stieraanbod:

  

Bel of mail ons voor inlichtingen over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Het rekenprogramma is gratis.
Tel. 0572-394778 info@k-l.nl