Holstein een wereldwijd verspreid ras met een smalle basis

Holstein een wereldwijd verspreid ras met een smalle basis

 

 

Holsteins: de hoogste producties

Wereldwijd zijn de Holsteins het grootst in aantal. Ze danken hun populariteit aan hun wil om melk te geven. In Nederland ontdekte men de Holsteins in de jaren zeventig. Met het ras werd massaal ingekruisd. Het Holstein-ras heeft de hoogste aanleg voor melkproductie in vergelijking tot andere zuivere rassen, op alle andere ecomische kenmerken (gezondheid)  blijft het bij vrijwel alle rassen achter. Dat is jammer, de eenzijdige selectie op productie, maar vooral de veel te hoge inteelt en verwantschap is hiervan de oorzaak. Hierdoor wordt het verschil op de gezond- en duurzaamheidskenmerken met de andere rassen niet kleiner. Door de eenzijdige selectie en het snelle generatie interval veroorzaakt door genomic selection gaat het inteelt percentage te snel omhoog. Om economisch te kunnen boeren is het Holstein ras uitermate geschikt om in ProCROSS te gebruiken.

 

Inteelt: een onoplosbaar probleem

Om de inteelt te beheersen moeten veehouders gebruik maken van paringsadviesprogramma's. Door de bloedvernauwing staan paringsprogramma inteeltpercentages van 6,25 toe. De laatste 10 jaar is dit percentage toelaatbare inteelt bijgesteld van 2% naar 4% naar nu dus 6,25%.  Een inteelt% van 6,25 is een paring tussen een neef en een nicht. Dat vindt men blijkbaar acceptabel! Wij zien dat anders. Als een dochter, van deze paringsadviseurs, thuis zou komen met de medeling dat ze een kind krijgt van haar neef gaan de pannen van het dak. Terecht natuurlijk. We moeten wel ons gezond verstand blijven gebruiken. De Holsteinfokprogramma's hebben echter geen alternatief, nu al worden heel veel optimale paringen uitgesloten. Dit inzicht wordt nu nog gegeven, wij vragen ons af: hoe lang nog? Binnen de zuivere Holstein populatie zijn er geen outcross stieren meer te vinden. Ook niet bij K&L. Door de te hoge inteelt komt de genetische aanleg er niet meer uit. Dit heet inteelt depressie. Het is een doodlopende weg. Dit probleem wordt door vrijwel alle KI's onderkent maar vervolgens gebagatelliseerd.

 

Genetische vooruitgang komt er niet meer uit

Op papier (fokwaarden) boeken we snel vooruitgang. Op de bedrijven zien we dit niet omgezet in resultaten waar de boer wat aan heeft. Al jaren verslechterd de vruchtbaarheid, neemt de tussenkalftijd niet af en de levensproductie niet toe. Waarom? Inteeltdepressie, deze wordt niet berekend en niet gepubliceerd. Jammer.

De ingeteeltde Holstein is echter nog steeds zeer productief en daarmee uitermate geschikt om in het ProCROSS-concept te gebruiken. Hoe sterker de ingeteelde zuivere populatie, hoe groter de heterosis die u als bonus krijgt.