Als u aan veeverbetering wil doen is inkruisen de snelste en veiligste weg

Als u aan veeverbetering wil doen is inkruisen de snelste en veiligste weg

 

Het grootste probleem in de Holstein populatie is inteelt. Het is een onzichtbare factor die leidt tot verminderde vruchtbaarheid en weerstand. Ook zullen erfelijke afwijkingen sneller optreden. In alle andere landbouwsectoren wordt massaal en al sinds decennia ingekruist. Kippen, varkens, mais, graan en gras al deze sectoren profiteren van heterosis. Bij de koeien gebeurt dat niet. De reden is dat in de andere sectoren de basisfokkerij in eigen huis plaatsvindt. Grote fokkerij organisaties hebben de zuivere lijnen met per lijn sterke en zwakke eigenschappen. Die worden gecombineerd en als eindproduct verkocht. In de melkveehouderij zorgt de boer zelf voor de volgende generatie. De fokkerij organisaties kunnen dus niet aan lijnenteelt doen. Ze zullen dit ook nooit gaan promoten. Logisch en jammer tegelijk. De vooruitgang in economische kengetallen is in de rundveehouderij veel lager dan bij de andere diersoorten. Als veehouder kunt u zelf makkelijk een kruisingsprogramma organiseren.

Wat u niet moet doen als u gaat inkruisen:

  • Denken dat inkruisen de oplossing voor alle problemen zal brengen
  • Zonder een passende strategie beginnen met inkruisen
  • Met rassen gaan inkruisen die niet bij elkaar passen
  • Rassen gebruiken die te weinig productie vererven
  • U voor gek laten verklaren door collega sperma verkopers die belang hebben bij Holsteins

Wat u wel moet doen als u gaat inkruisen:

  • In kaart brengen op welke punten u uw veestapel wil verbeteren
  • De werkdruk in kaart brengen voor de komende 10 jaar
  • Een inschatting maken voor de gewenste voerefficiëntie
  • Het idee loslaten dat een keuringskoe de beste koe is

Bedenk dat alle andere landbouwhuisdieren kruisingsproducten zijn.

 

ProCROSS bedrijven gaan meer melk per koe produceren

Hoe kan dat nou zult u zich afvragen, Holsteins zijn immers het productiefst.  Dat klopt maar u vergeet dan dat de fokprogramma's van alle zuivere rassen zijn ingericht om de zwakke punten van het ras te verbeteren. In Nederland is het fokdoel NVI. Daar wegen levensduur en vruchtbaarheid zwaarder in dan productie. Dat geldt trouwens in elk HF fokprogramma. Door de focus weg te halen van productie en te leggen bij kenmerken die negatief gecorreleerd zijn aan productie neemt de erfelijke aanleg voor productie binenn het Holstein ras niet meer flink toe.

In het Montbéliarde en VikingRED fokdoel weegt productie zwaarder in. De verschillen tussen deze 3 ProCROSS rassen worden hierdoor steeds kleiner.

Als u de ProCROSS rassen selecteerd met de PCRs index dan focust u veel meer op productie

De PCRs index richt zich voor 50% op productie verhoging. De genetische vooruitgang zal dus veel sneller gaan. Daarbovenop krijgt u nog eens flink wat heterosis. Dat werkt. We zien nu vrijwel altijd dat bedrijven die overschakeleden op ProCROSS meer melk gaan afleveren.