Horst-Voskuilen, Onderdendam, ProCROSS

Horst-Voskuilen, Onderdendam, ProCROSS

Melkveebedrijf Horst-Voskuilen

In het verleden heeft melkveebedrijf Horst veel Canadese en Nederlandse Holstein stieren gebruikt. De laatste jaren gingen de gehalten naar beneden en werd de vruchtbaarheid minder. Na een grondige studie is toen besloten om met het fokkerijconcept ProCROSS te gaan werken.

Fokdoel

Martien Horst streeft naar een vruchtbare, gezonde en duurzame koe die, op een hoofdzakelijk grasrantsoen, rond de 9.000 kg melk produceert met goede gehalten en weinig kosten.


Melkveehouder Martien Horst

Goede resultaten

De 91 melkkoeien produceren 8.898 kg melk met 4,18% vet 3,51% eiwit. De TKT is 382 dgn. en het gemiddeld celgetal ligt op 74.

De resultaten van de ProCROSS koeien zijn boven verwachting goed. De dochters van de Montbéliarde stier Crasat vallen positief op in de koppel en scoren gem. 115 LW.

Vergelijk het volgende maar eens:
100% Holstein: LW 98, met 4,09% vet en 3,50% eiwit.
ProCROSS: LW 104, met 4,50% vet en 3,57% eiwit.