ProCROSS

ProCROSS

                                                  

ProCROSS is een driewegkruising met de melkrijkste rassen Holstein, Montbéliarde en VikingRed en is het beste inkruisingsprogramma dat
er is. Deze 3 rassen combineren en compenseren elkaars goede en slechte eigenschappen uitstekend. Bovendien resulteert het in de maximale heterosis. De combinatie van Zweeds Rood, Montbéliarde en Holsteins heeft zich bewezen als de meest winstgevende. ProCROSS wordt gebruikt door vooruitstrevende melkveehouders in Amerika, Italië, Nederland, Spanje, Duitsland, Portugal en vele andere landen. ProCROSS toepassen is simpel. Uw Holstein koeien paart u met een 100% Montbéliarde stier. Uw Holstein pinken paart u met een 100% VikingRED stier. De nakomelingen uit deze combinaties paart u weer met het ontbrekende ras. Als de cirkel rond is paart u weer met Holstein en dan begint u weer opnieuw. Elke koe op uw bedrijf wordt haar leven lang met hetzelfde ras gepaard.


                                  

                    "Meer levensproductie met minder arbeid"                                    

 

Waarom inkruisen met ProCROSS?
 

Hogere levensproducties

Door de kortere tussenkalftijd en door heterosis tussen de 3 melkrijkste rassen, is de productie van ProCROSS koeien minimaal gelijk aan die van zuivere Holsteins. Op de bedrijven waar van beide groepen productiegegevens bekend zijn noteren de ProCROSS koeien een plus van 0 tot 5%. Daarbij is de voerefficiëntie ook nog eens procenten beter. Dit leidt al snel tot € 100 per koe meer aan voerwinst. Vraag bij ons naar de bewezen resultaten.

Geen inteelt

Als twee dieren die gecombineerd worden sterk aan elkaar gerelateerd zijn ontstaat inteelt. Inteelt leidt er toe dat dieren meer gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen hebben. Hierdoor zal de levensproductie afnemen. Bij raszuivere fokkerij zal er altijd inteelt optreden.

Alleen inkruisen kan het inteeltprobleem oplossen. De uitstekende en soms zelfs verbazingwekkende resultaten van ProCROSS kunnen verklaard worden door de inteeltproblemen bij Holsteins en het heterosis effect dat optreedt bij het gebruik van ProCROSS.
Wilt u meer weten over inteelt? Klik dan hier.

Betere vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid wordt gezien als het grootste probleem op onze melkveebedrijven. Dure management hulpmiddelen, zoals vruchtbaarheidsdetectie systemen, synchronisatie en extra vruchtbaar sperma lossen het probleem van de verminderde vruchtbaarheid, die veroorzaakt wordt door inteelt, niet op. Selectie binnen zuivere rassen, zoals de meeste fokprogramma’s werken, zal dit probleem eveneens niet oplossen.

ProCROSS koeien laten een veel betere vruchtbaarheid zien. Klik hier om de resultaten uit meerdere landen te bekijken.

Maximale heterosis

Heterosis is het tegenovergestelde van inteeltdepressie. Vooral de gezondheidskenmerken zoals vruchtbaarheid, ziekteresistentie, uiergezondheid, kalvervitalitiet en levensduur worden door heterosis sterk verbeterd. Heterosis is de plus die u krijgt bovenop het gemiddelde van de ouders. Klik hier voor meer informatie over heterosis.

Flexibele koeien met weerstand

Gekruiste dieren zijn vitaler en hebben minder gezondheidsproblemen. Denk maar eens aan honden en paarden. ProCROSS melkkoeien zijn wetenschappelijk bewezen gezonder en gaan langer mee. Hierdoor is er op uw bedrijf minder jongvee nodig en is de dierenartsrekening lager.

Meer arbeidsplezier

ProCROSS koeien hebben beduidend minder gezondheidsproblemen en kalven gemakkelijk af. De drukte die elke boer ervaart wordt door minder stress lager. Een gezondere koe geeft meer arbeidsplezier. Meer lezen? Klik hier.