2016 Denemarken Fleckvieh /Montbéliarde

2016 Denemarken Fleckvieh /Montbéliarde

Op veel grote melkveebedrijven worden de Holsteins ingekruist om de economische resultaten te verbeteren. Zo ook in Denemarken. De Deense melkveehouderij is vergelijkbaar met Nederland. Wel zijn de bedrijven gemiddeld 2x zo groot en ligt de gemiddelde productie 1500 kg hoger dan in Nederland. Van de rassen die gebruikt worden om te kruisen zijn voor dit onderzoek de G1 dieren van Fleckvieh en Montbéliarde gevolgd. De data zijn verzameld vanaf 2008. De kruislingen zijn allemaal geboren uit Holstein koeien.  In de data zitten 600 Montbéliarde en 2500 Fleckvieh kruisingen.
 

Onafhankelijk onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Lydia Henriette Lauridsen verbonden aan de Aarhus Universiteit,  Anders Fogh van Seges ( Seges is een onafhankelijk Deens onderzoeks- en adviescentrum ten behoeve van de Deense agrarische sector) en Torben Norremark van VikingDanmark.

 

 

Tabel 1. Welke stieren hebben veel dochters geleverd?

Fleckvieh: Montbéliarde:
BFG Engadin Redon
BFG Waterberg                Urbaniste
Vanstein  Sir
Imposium     Brink
Weinold  Triomphe
Vandor Pernan
BFG Enrico Papayou

 

Bij K&L is de volledige lijst met stieren die dochters hebben geleverd beschikbaar.

 

Tabel 2. Productievergelijiking in KG melk van Montbéliarde x Holstein (MH) en Fleckvieh x Holstein (FH)  t.o.v zuivere Holsteins (HH).

  MH FH
KG melk productie, 1e lactatie +106 -343
KG vet en eiwit productie, 1e lactatie +15 -11
KG melk productie, 2e lactatie -4 -625
KG vet en eiwit productie, 2e lactatie +3 -27
KG melk productie, 3e lactatie +16 -737
KG vet en eiwit productie, 3e lactatie +7 -34

 

Montbéliarde kruisingen superieur voor productie
De verwachting van de onderzoekers was dat de kruisingen minder melk zouden geven dan de zuivere Holsteins. De resultaten bevestigen dit vooroordeel niet. Dat wil zeggen, de Montbéliarde kruisingen produceren meer dan de zuivere Holsteins. De Fleckvieh kruisingen minder. De verschillen lopen in de derde lactatie op naar ongeveer 750 kg melk en 40 KG vet en eiwit per koe. 

 

Vruchtbaarheid

Tabel 3. Het aantal dagen verschil in tussenkalftijd t.o.v. Holstein

  MON x HF FLV x HF
tussenkalftijd van 1e naar 2e lactatie -10 -19
tussenkalftijd van 2e naar 3e lactatie -16 -26
tussenkalftijd van 3e naar 4e lactatie -8 -36

 

Beide kruisingsgroepen zijn vruchtbaarder dan de zuivere Holsteins. De verschillen tussen Montbéliarde en Fleckvieh zijn deels te verklaren door de lagere producties van de Fleckvieh kruisingen.  
                                                                                                              

Celgetal en uiergezondheid

Tabel 4. Het percentage dieren wat in de 1e en 2e lactatie behandeld werd t.o.v. Holstein en het celgetal per lactatie t.o.v. Holstein.

  MON x HF FLV x HF
Mastitis, 1e lactatie (per 100 koeien) 1,6 % -0,8 %
Mastitis 2e lactatie (per 100 koeien) -0,2 % -2,2 %
Celgetal 1e lactatie -14000 -8000
Celgetal 2e lactatie -22000 -16000

Kruisingen hebben een lager celgetal dan zuivere dieren.  Het aantal behandelingen voor uierontsteking is bij Fleckvieh lager dan bij Montbéliarde. Het aantal cellen in de melk is bij Montbéliarde weer beter.

 

Levensduur

Tabel 5. Hoeveel kruisingen beginnen aan de volgende lactatie t.o.v. Holsteins.

  MON x HF FLV x HF
Survival naar 2e lactatie +6,5 +2,5
Survival naar 3e lactatie +14,0 +9,8
Survival naar 4e lactatie +8,7 +9,9

 

Dat kruisingen een langere levensduur hebben dan zuivere dieren, hebben al meerdere studies aangetoond. Ook het Deense onderzoek bevestigt dit. Bovenstaande tabel laat zien hoeveel kruisingen t.o.v. zuivere Holstein dieren doorgaan naar de volgende lactatie. Bij deze cijfers gaat men uit van 100 dieren in de eerste lactatie. Ook de verschillen tussen Fleckvieh en Montbéliarde zijn opvallend. Beide groepen doen het veel beter dan de Holsteins. De Montbéliardes zijn superieur, van de 100 vaarzen worden er 32% meer 5e kalfs dan bij de Fleckvieh.


Montbéliarde x Holstein koe uit het Deense onderzoek, eigenaar Gert Glob Lassen