Gezond en productief

Gezond en productief

Het melkveebedrijf van Adri Wijgerde te Stevensbeek heeft zich de afgelopen jaren in sneltreinvaart ontwikkeld. Momenteel worden op dit bedrijf 342 koeien gemolken en is de uitbreiding van de veestapel volledig met eigen jongvee gerealiseerd.

ProCROSS fokkerijconcept

Afgelopen jaren is er volledig volgens het fokkerijconcept ProCROSS gefokt, een driewegkruising met de melkrijkste rassen Montbéliarde, VikingRed en Holstein. Gevolg hiervan is dat er nog maar één zuivere Holstein koe op het bedrijf aanwezig is. De productie en gezondheid van de 341 ProCROSS koeien is prima en hierdoor kunnen er veel koeien per arbeidskracht gemolken worden.

Productie 342 koeien
Kg melk 10.015
Kg vet en eiwit 767
Dgn TKT 379
Rietje per dracht (koeien) 1,7
Rietje per dracht (pinken) 1,4
Gem. afkalfleeftijd vaarzen 22,7


Per ras wordt maar één betrouwbare fokstier gebruikt. In de volgende tabel is per ras de betreffende stier weergegeven.

Montbéliarde Triomphe (15 jaar oud)
VikingRed VR Fastrup (13 jaar oud)
YHolstein VH Barkley (5 jaar oud)

 

Op bovenstaande foto:
melkveehouder Adri Wijgerde en K&L ProCROSS specialist Tom Korsten

Dat verdient een taart

Melkveebedrijf Wijgerde behoort tot de 25% beste bedrijven van de regio Land van Cuijk die, op basis van hun EJR, zijn opgenomen in de mpr rapportage voor bedrijfsgemiddelden. Dat is zeker een felicitatie waard. Adri Wijgerde heeft daarom een welverdiende taart overhandigd gekregen uit handen van Tom Korsten.

Namens team K&L nogmaals gefeliciteerd en heel veel succes gewenst voor de toekomst.

 

Geplaatst op woensdag 25 oktober 2017