Uitnodiging K&L ProCROSS profielmiddag bij de familie Verberne in Vlierden (NBR)

Uitnodiging K&L ProCROSS profielmiddag bij de familie Verberne in Vlierden (NBR)

Zweeds Roodbont x Holstein succesvol!

Uitnodiging

Zes jaar geleden tijdens zijn zoektocht naar een gezond producerende koe kwam Peter Verberne in Vlierden (NBR)  op het spoor van het ras Zweeds Roodbont. Dat de combinatie Zweeds Roodbont x Holstein succesvol is laten de cijfers duidelijk zien. Van de 76 kruislingen hebben er nog maar 7 het bedrijf verlaten en daardoor stijgt de levensproductie snel.

De veestapel bestaat nu voor 90% uit kruislingen en produceert in 305 dagen:
* 9572 kg melk
* 4.15% vet
* 3.57% eiwit
* 738 kg vet en eiwit
* 71 gem. celgetal
* 369 dagen tussenkalftijd (landelijk gem. 415 dagen)
* 72% NR 56 dagen (landelijk gem. 65%)
* 1,6 rietje per dracht bij de melkkoeien (landelijk gem. 2,4)

De prima productie in combinatie met de uitstekende gezondheidskenmerken maakt dat de kruislingen probleemloos oud worden en het vervangingspercentage sterk terug loopt. Peter Verberne heeft afgelopen jaar uit handen van Niels Groot Nibbelink van dierenartspraktijk VC Someren een prijs gewonnen voor de beste vruchtbaarheidsresultaten van dierenartspraktijk VC Someren.


Peter en Wils Verberne bij Corrie 42 (25% Holstein / 50% Zweeds Roodbont/12% Brown Swiss)
Corrie 42 is 3e kalfs en voorspeld in 305 dagen op  11.486 kg melk, 3.70% vet, 3.59% eiwit en 107 LW.

Om optimaal gebruik te maken van de voordelen van kruisen wordt een driewegkruising toegepast met Holstein x Zweeds Roodbont x Brown-Swiss. Ook de optie van Montbéliarde als  derde ras wordt open gehouden.

Voordelen van een driewegkruising
- geen inteelt, maximale heterosis
- hogere dagproductie
- veel betere vruchtbaarheid
- minder klauw- en uiergezondheidsproblemen
- minder antibioticagebruik
- hogere levensproducties
- minder trammelant en meer arbeidsplezier

In de varkens-, kippen- en paardenfokkerij wordt al jaren succesvol gekruist. De melkveehouderij gaat deze kant ook steeds meer op.


Zweeds Roodbont x Holstein

De familie Verberne en K&L nodigen u van harte uit om op vrijdag 4 maart a.s. de resultaten en koeien met eigen ogen te aanschouwen. U hoeft zich van te voren niet aan te melden.

Programma
13.30 uur           ontvangst met koffie/thee bij de familie Verberne, Schooteindseweg 24, 5756 PG  in Vlierden (NBR)
13.45 uur           presentatie Peter Verberne en Jan Hiddink van K&L
14.45 uur           presentatie dierenarts Niels Groot Nibbelink  van Veterinair Centrum Someren
15.15 uur            bedrijfsbezoek familie Verberne en presentatie Frans van Doren van K&L
16.00 uur           einde programma

 

 

Geplaatst op donderdag 25 februari 2016