K&L fokkerij-specialisten weer op de hoogte van actualiteiten binnen de melkveehouderij

K&L fokkerij-specialisten weer op de hoogte van actualiteiten binnen de melkveehouderij


De omstandigheden in de melkveehouderij veranderen in een rap tempo. Melkveevoorlichter Ard Nijland van Coops mengvoeders uit Halle heeft afgelopen dinsdag de K&L fokkerij-specialisten geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de nieuwe fosfaatwet en voeding van melkvee.

Uit de presentatie van Ard kwam naar voren dat er winst te behalen is binnen de nieuwe fosfaatwet als de volgende punten verbeterd worden:

 

Korte tussenkalftijd en hoge dagproductie

Een koe met een korte TKT heeft een veel betere voerefficiëntie. De gemiddelde TKT in Nederland is 416 dagen, de betere bedrijven scoren 370 dagen.
Een hoge gemiddelde dagproductie betekent een betere voerefficiëntie. Een korte TKT heeft hier een positieve invloed op. In de eerste lactatiehelft geeft een koe gemiddeld 1.8 kg melk per kg droge stof en in de tweede lactatiehelft zakt dit naar 1.4 kg melk per kg droge stof. Elke twee weken kortere TKT geeft 1 kg melk per koe per dag extra zonder extra kosten.

 Afkalfleeftijd vaarzen

Het streven is om vaarzen gemiddeld op 24 maanden te laten kalven. De opfokkosten worden lager en er kunnen meer kg vet en eiwit geproduceerd worden.
 

 

Vervangingspercentage 1e kalfs dieren verbeteren

Teveel vaarzen kalveren niet voor een tweede keer af. De opfokkosten zijn dan nog niet terug verdiend. Een sterke gezonde vaars is noodzakelijk.
 

 

Totale vervangingspercentage verbeteren

Veel bedrijven hebben een vervangingspercentage van rond de 30%, wanneer dit terug gebracht wordt naar 15% geeft dit veel financieel voordeel. Jongvee is natuurlijk nodig maar tegelijkertijd drukken de opfokkosten zwaar door.
 

 

Vruchtbaarheid verbeteren

Een slechte vruchtbaarheid is de hoofdreden van gedwongen afvoer. Een andere ras keuze lost dit het snelste op.
 

 

Pensverzuring en leververvetting

Beide kwalen hebben met voeding te maken. Veel Holstein koeien zetten in de tweede helft van de lactatie vet aan. Zouden ze spieren aanzetten dan hadden ze veel minder voedingsziekten.
Vet vervangen door spieren is de oplossing. Door gebruik te maken van Montbéliarde en VikingRed kan dit gerealiseerd worden.

 

 

Fosfaatbenutting

Focus op één aspect brengt niet de oplossing. Gewaskeuze, grondbenutting, opfokkosten, rantsoen, TKT, hoge dagproducties, gezondheid en arbeid. Alles telt mee om optimaal te presteren.
Naar het idee van K&L brengt een overschakeling naar ProCROSS veel sneller resultaat dan de traditionele fokkerij. Als u durft te ondernemen en in de breedte uw bedrijf op een hoger nivo wil brengen ga dan ProCROSSEN. Steeds meer veehouders in binnen- en buitenland doen dat met spectaculaire resultaten.

 

 

De door Ard Nijland gegeven discussie sessie was zeer de moeite waard. 
K&L bedankt Ard Nijland van harte voor de boeiende en leerzame presentatie.

               

 

             

Geplaatst op dinsdag 25 augustus 2015