Een zelfredzame en gemakkelijk te managen koe. Dat willen we toch allemaal?

Een zelfredzame en gemakkelijk te managen koe. Dat willen we toch allemaal?

Enkele jaren geleden is de familie Akkerman uit Rotsterhaule begonnen met het toepassen van het fokkerijconcept ProCROSS. Goede ervaringen uit het verleden, met het gebruik van VikingRed, hebben mede doen besluiten volledig over te gaan op dit concept.

ProCROSS koeien zijn zelfredzaam en gemakkelijk te managen

Naast veehouder is Douwin Akkerman ook nog drie dagen werkzaam buiten het bedrijf. Dit is één van de redenen waarom er behoefte is aan een zelfredzame koe die gemakkelijk te managen is. De 70-koppig tellende veestapel wordt gemolken met een robot in combinatie met weidegang.

Inmiddels zijn de eerste ProCROSS dieren aan de melk. Doordat er al eerder is ingekruist met het VikingRed ras is er ook al een tweede generatie ProCROSS koeien aanwezig op het bedrijf.

De ProCROSS G2 vaars van bovenstaande foto is inmiddels een maand aan de melk. Deze Triomphe x Peterslund (MONxVR) vaars kalfde af op 25 maand. Douwin vertelt over haar het volgende: "Het is een mooie, rustige en sterk gebouwde vaars met een goede robot-uier. Het is natuurlijk nog een jong dier maar het ziet er veelbelovend uit. Qua productie doet ze het super. Ze zit inmiddels op 48 liter met een gemiddelde van 40 liter over de afgelopen 7 dagen! Dit zijn koeien zoals ik ze graag zie op mijn bedrijf."

K&L fokkerij-adviseur Folkert Hoekstra (foto hierboven)
adviseert de fam. Akkerman bij de ProCROSS stierkeuze.

 

 

Geplaatst op dinsdag 13 juni 2017