Lagere fokwaarden, betere prestaties

Lagere fokwaarden, betere prestaties

Bij Melkveehouderij van Kessel (Mill, N-Br) zijn ze 11 jaar geleden begonnen met het fokkerijconcept ProCROSS. De resultaten van de ProCROSS koeien, waarvan de oudsten inmiddels voor de 9e keer hebben gekalfd, stemmen tot tevredenheid en hebben de verwachtingen waar gemaakt.
Op bovenstaande foto is de familie van Kessel te zien. Deze foto is vorig jaar genomen tijdens de beurs in Hardenberg.

Elk jaar worden de resultaten van de veestapel beter, terwijl de fokwaarden op papier minder worden. Het effect van heterosis is hier duidelijk zichtbaar en inteelt is geen probleem meer.

De 160 ProCROSS koeien produceren bij 2 x per dag melken in 305 dagen:
 

kg melk 10.771
% vet 4,45
% eiwit 3,65
dagen TKT 385

 

ProCROSS G3: Feikje 34
De tussenkalftijd van 385 dagen laat zien dat de vruchtbaarheid door ProCROSS sterk is verbeterd.

De oudste ProCROSS G3 koeien (62%Holstein-25%Montbéliarde-12%VikingRED) hebben inmiddels voor de 4e keer gekalfd. Feikje 34 is hier een mooi voorbeeld van.

De volgende tabel laat de 305 dagen productie van Feikje 34 zien:

kg melk 13.213
% vet 5,08
% eiwit 3,53
LW 121

 


Feikje 34   

Op de beurs in Hardenberg (2019) was Feikje 34 in levende lijve te bewonderen. Op het volgende filmpje staat zij helemaal rechts. 

 

ProCROSS

ProCROSS is een roterende driewegkruising met de melkrijkste rassen Viking Holstein, Montbéliarde en VikingRED. Deze drie rassen compenseren elkaars goede en slechte eigenschappen uitstekend. Door consequent de juiste volgorde van de drie rassen te hanteren wordt optimale heterosis bereikt en wordt inteelt uitgesloten.

Klik hier voor meer informatie over ProCROSS of neem contact met ons op via email (info@k-l.nl) of telefoon (0572 - 745 206).

Geplaatst op maandag 2 november 2020