Mini en Maxi

Mini en Maxi

Bij de familie Dijk (Nieuwleusen, OV) is jarenlang met Nederlandse en Canadese Holstein stieren gefokt. Omdat de koeien te groot werden en daardoor teveel problemen kregen nam de levensduur af. De melkproductie was prima maar de gehalten te laag. Ook waren er teveel koeien die niet meer drachtig wilden worden.

Viking Jersey: klein, efficiënt en gezond

Bij collega melkveehouders in de buurt worden veel Jersey kruislingen en zuivere Jersey’s gemolken. Het zijn economische koeien met een prima voerefficiëntie. Dit heeft de familie Dijk doen besluiten om over te stappen naar zuivere Jerseys.

Irma Dijk: "We streven naar een wat kleinere, efficiënte en gezonde koe met vooral hoge gehalten in de melk en veel levensduur. De VikingJersey kruislingen, waarvan de oudsten voor de 3e keer kalven, voldoen aan de eisen die wij stellen. Bovendien zijn deze dieren rustig van karakter en prettig in de omgang. De klauwen zijn opvallend hard en behoeven weinig onderhoud. Onze dierenartskosten zijn nu ook beduidend lager."

Inmiddels zijn er meer dan 30 kruislingen (VikingJersey x Holstein) aan de melk. Omdat deze koeien aan het fokdoel voldoen wordt de ingeslagen weg met VikingJersey doorgezet. Via een verdringingskruising wordt er naar een zuivere VikingJersey veestapel toe gefokt.

Binnen het huidige fosfaatquotum kunnen nu meer koeien gemolken worden, komt er meer kg vet en eiwit in de tank, hoeft er minder mest afgevoerd te worden en wordt er minder voer aangekocht. Dit komt de winstgevendheid ten goede. Voor de fokdieren wordt alleen gesekst VikingJersey sperma gebruikt. Op het ondereind van de veestapel wordt een vleesstier gebruikt.

Op bovenstaande foto zijn de grootste en de kleinste koe uit de veestapel te zien. De 305 dagen productie van beide dieren, van de eerste 3 lactaties bij elkaar opgeteld, laat zien dat de grote Holstein koe maar 90 kg vet en eiwit meer heeft geproduceerd dan de kleine Viking Jersey. Door de torenhoge gehalten van de VikingJersey koe is de opbrengst per kg melk veel hoger.

 

 

Geplaatst op donderdag 6 augustus 2020