Uitnodiging ProCROSS profieldag in de Alblasserwaard

Uitnodiging ProCROSS profieldag in de Alblasserwaard

ProCROSS koe past in meerdere systemen

ProCROSS is een driewegkruising met de melkrijkste rassen Holstein, Zweeds Roodbont en Montbéliarde. De ProCROSS  koe is gemakkelijk te managen en past zowel  in een intensief systeem met hoge producties als in een sobere bedrijfsvoering met lage kosten. Met plezier laten we u deze twee verschillende bedrijfsvoeringen zien op donderdag 31 maart a.s. bij de volgende families (de te bezoeken bedrijven liggen op 5 minuten rij-afstand):

Familie Verheul
Op het melkveebedrijf van de familie Verheul wordt met zo laag mogelijke kosten het hoogste financiële rendement nagestreefd. De ProCROSS koeien produceren op een volledig grasrantsoen, aangevuld met pulp en  A-brok.
De dieren waarvan een kalf wordt aangehouden worden geïnsemineerd met gesekst sperma (1,9 rietje per dracht). Bij de overige dieren wordt een embryo geïmplanteerd uit het Genomic Holstein fokprogramma van GenHotel.  ProCROSS koeien zijn vruchtbaar en daardoor is het drachtpercentage van de embryo's hoog.


Jacob Verheul en K&L fokkerij-specialist Pieter Koppelaar

Waarom ProCROSS?
Jacob Verheul: “ ik wil met 1 vak een miljoen liter melk produceren en daar past een koe bij die gemakkelijk te managen is. Met de zuivere Holstein koeien had ik teveel trammelant, dat is nu voorbij en het arbeidsplezier is terug nu we ProCROSS koeien melken. Een groot voordeel van de ProCROSS koeien is dat ze gemakkelijk omgaan met een eenvoudig grasrantsoen met lage krachtvoerkosten”.

De 110 koeien produceren op een volledig grasrantsoen in 305 dagen 8503 kg melk met 4,33% vet en  3,60% eiwit. De krachtvoerkosten zijn (inclusief bijproducten) 5,65 cent per liter melk.

Familie Slingerland
De ProCROSS koeien van de familie Slingerland produceren veel melk en zijn ondanks de hoge productie gezond en zeer vruchtbaar. De familie Slingerland beleeft veel arbeidsplezier aan de ProCROSS koeien en waardeeert de hoge productie-aanleg met de prima gezondheid.


Arie-Nijs Slingerland

De koeien produceren in 305 dagen 10319 kg melk met 4,39% vet en 3,47% eiwit. Gemiddeld celgetal is 32, 2544 NO, 386 dagen tkt (landelijk gem. 416 dagen). 87,5% NR koeien (landelijk gem. 65%) en 1,57 rietje per dracht (landelijk gem. 2,5).

Voordelen ProCROSS
De ProCROSS koeien hebben geen last van inteelt en maken maximaal gebruik van heterosis. Heterosis zorgt voor extra melk, vruchtbare koeien met gezonde klauwen en een laag celgetal. Hierdoor neemt de levensduur sterk toe.

Door ProCROSS
* Geen inteelt en maximale heterosis
* Veel betere vruchtbaarheid
* Hogere dagproducties
* Minder antibiotica gebruik
* Meer levensduur
* Minder trammelant en  meer arbeidsvreugde

Uitnodiging K&L ProCROSS profielmiddag
De familie Verheul, de familie Slingerland en K&L nodigen u van harte uit om op donderdag 31 maart a.s. de ProCROSS resultaten met eigen ogen te komen aanschouwen.  U hoeft zich van te voren niet aan te melden.

Programma:
13.15 uur      ontvangst bij boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf
13.30 uur     presentatie door Jacob Verheul, Arie-Nijs Slingerland en Jan Hiddink van K&L
14.30 uur     bezichtigen ProCROSS koeien familie Verheul, Meulenbroek 2 in Bleskensgraaf
15.15 uur      bezichtigen ProCROSS koeien familie Slingerland, Heulenslag 52 in Bleskensgraaf
15.45 uur     einde programma

                        

                                                  

 

Geplaatst op dinsdag 22 maart 2016