Deze resultaten spreken voor zich...

Deze resultaten spreken voor zich...
  • Dierenartskosten meer dan gehalveerd.
  • Mastitis gevallen meer dan gehalveerd.
  • Half rietje per dracht minder en kortere TKT.
  • Kalversterfte verlaagd van 10% naar 4%.

Melkveehouder Sander Groenen (op bovenstaande foto) uit Lomm is maar wat tevreden met de resultaten die hij tot nu toe bereikt heeft met ProCROSS. 

Van zuivere Holsteins...

Voorheen had Sander zuivere Holstein koeien. Doordat ze te zwak werden ontstonden er problemen zoals een teruglopende vruchtbaarheid, een te hoog celgetal en te veel kalversterfte. Ook waren er te vaak koeien met een negatieve energiebalans. Voor Sander waren dit duidelijke signalen om een andere fokkerijkoers in te zetten.

...naar ProCROSS

Onder het motto 'eerst zien, dan geloven' heeft Sander in zijn zoektocht verschillende ProCROSS bedrijven bezocht. De persoonlijke ervaringen van deze melkveehouders en de gerealiseerde resultaten hebben hem doen overtuigen de ProCROSS koers in te zetten. Inmiddels hebben de oudste ProCROSS koeien voor de 5e keer gekalfd. Zoals aan het begin van dit stukje blijkt, spreken de resultaten voor zich. 

  LW TKT
100% Holstein 98 421
ProCROSS 104 383

 

De productie van de veestapel ligt momenteel op ruim 33 kg melk per dag met 4,50% vet en 3,60% eiwit (2 x per dag melken). De 305 dagen productie is 10.263 kg melk.  

Op dit melkveebedrijf loopt een aantal dochters van de Montbéliarde fokstier Crasat. Deze dochters produceren prima met een gem. LW van 118. 


Crasat dochter (50% MB - 50% HF)

 

 

 

Geplaatst op donderdag 23 januari 2020