Inteelt neemt sneller toe dan levensduur

Inteelt neemt sneller toe dan levensduur

De levensduur discussie is weer opgelaaid in Nederland. Bent u nieuwsgierig naar de antwoorden op de volgende vragen?

  • Waarom neemt de levensduur van de Nederlandse Holstein koe niet toe?
  • Op welke manier kan er naar een beter resultaat toegewerkt worden?

U leest het hier!

In Nederland kennen we de volgende hoofdredenen voor gedwongen afvoer:

  • Vruchtbaarheid
  • Klauwgezondheid
  • Uiergezondheid

In de volgende tabel is te zien dat de levensduur in Nederland niet toeneemt.
 

Jaar Levensduur Levensproductie TKT Kg melk per dag
2017 2035 29.845 415 27,5
2016 2092 30.967 413 27,4
2015 2097 30.868 415 27,3
2014 2106 30.999 416 27,4
2013 2101 30.751 417 27,3
2012 2092 30.536 417 27,4
2011 2093 30.318 417 27,3
2010 2114 30.482 418 27,1
2009 2128 30.543 417 26,8

 

Afname vruchtbaarheid

Naast de afname van de levensduur neemt ook de vruchtbaarheid en weerstand van de Nederlandse Holstein koe af. Bij een non-return van 56 dagen zijn de percentages als volgt (bron CRV):

2016: 65%
2011: 68%
2001: 69%

Toename embryonale sterfte

De embryonale sterfte in Nederland neemt toe. Het onderzoek van de faculteit Utrecht, gepresenteerd tijdens het congres Gezonde Melkveehouderij in Zwolle (november 2016), laat dit duidelijk zien:

1980: 100 inseminaties, 55 kalveren
Nu   : 100 inseminaties, 40 kalveren

Embryonale sterfte 1980: 26%
Embryonale sterfte nu    : 43%

Holstein koeien worden wel drachtig maar rond dag 10 van de dracht sterft het vruchtje af omdat het te zwak is en te weinig weerstand heeft om door te groeien en wordt de koe weer (onregelmatig) tochtig.

Kalversterfte neemt toe

Helaas stijgt ook de kalversterfte in Nederland. Té vaak worden er zonder aanwijsbare redenen kalfjes dood geboren.

Kalversterfte 2009: 9,0%
Kalversterfte 2015: 13,3% (+ 48%)
Dood geboren 2015: 8%

Holstein populatie kampt met inteelttoename


De inteelt in de Holstein populatie neemt te snel toe. Dit heeft een negatieve invloed op de vruchtbaarheid en daardoor ook op de levensduur. In de volgende grafiek (Interbull) is de snelle inteelttoename, van de KI-stieren, weergegeven.

O Man en HH3

HH3 is een erfelijk gebrek wat embryonale sterfte, en zelfs 'verwerpen' verderop in de dracht, veroorzaakt. Helaas zijn veelgebruikte stiervaders als O Man, Jocko en Shottle hier drager van. Door het vele gebruik van O Man in de wereldwijde Holstein fokkerij zal de vruchtbaarheid dan ook niet verbeteren.

Fokwaarde levensduur?

De genetische vooruitgang van de Holstein populatie door Genomics gaat op papier zeer snel. Komen deze cijfers op de melkveebedrijven uit? Tijdens een stage bij KI Kampen heeft Eelke de Wit hier onderzoek naar gedaan. Zijn conclusie was dat de fokwaarden levensduur, vruchtbaarheid, nvi, benen en frame slecht tot matig zijn te voorspellen d.m.v. Genomics.
 

Hoe nu verder?

Veehouders die alleen met Holstein verder willen zullen bovenstaande problemen binnen het ras op moeten lossen. De levensproductie zal anders niet toenemen. Dat het ook anders kan blijkt uit de vele goede onderzoeksresultaten over ProCROSS in o.a. Amerika, Italië, Denemarken en Duitsland (klik hier voor de onderzoeksresultaten). ProCROSS is een driewegkruising met de melkrijkste rassen Montbéliarde, VikingRed en Holstein. Deze drie rassen compenseren elkaars goed en slechte eigenschappen uitstekend. De duurzame koeien zijn vrij van inteelt en produceren gemakkelijk. Klik hier voor meer informatie over ProCROSS.

Uitstekende Nederlandse ProCROSS resultaten

Van de 250 hoogst producerende melkveebedrijven in 2016 realiseerden de ProCROSS koeien van de familie Bloo te Raalte de hoogste gemiddelde leeftijd van 5.05 jaar. Dat deze ProCROSS koeien ook de hoogste productie van de CRV afdeling Raalte realiseerden laat zien dat het fokkerijconcept ProCROSS zorgt voor gezonde en productieve koeien die geen last hebben van inteelt en maximaal gebruik maken van heterosis. In onderstaande twee tabellen ziet u de resultaten van de Fam. Bloo. Het mag duidelijk zijn dat hier met lage fokwaarden toch prima resultaten behaald worden. Heterosis doet hier zijn werk.
 

Bedrijfsgem. fokwaarden ProCROSS koeien Fam. Bloo 

Better Life Gezondheid 1
Better Life Efficiëncy -3
NVI -19
Kg melk -516
Kg vet -10
Kg eiwit -13

     

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FPO aug. 2016      

Werkelijke prestaties op het bedrijf van de Fam. Bloo

Kg melk 11.121
% Vet 4,66
% Eiwit 3,55
Kg vet en eiwit 913
EJR 2.584
Leeftijd aanwezige koeien 5.05
Bijzonderheden 2 x melken per dag

Bron: CRV 2016

De volgende tabel laat de resultaten zien van de Fam. Bloo t.o.v. de referentiegroep. De bedrijfseconomische resultaten zijn afkomstig van FLYNTH Accountants in Raalte. Geconcludeerd kan worden dat de Fam. Bloo met lage voerkosten een torenhoge productie realiseert.

  Percentage Euro per 100 kg melk
Voerkosten -36% -3,51
Omzet en aanwas +21% +0,83
Totaal saldo +14% +4,30

 

Melkveehouder Wim Schep te Langerak (ZH) maakt al vele jaren succesvol gebruik van het fokkerijconcept ProCROSS. De ProCROSS koeien realiseerden afgelopen jaar een levensproductie bij afvoer van gem. 61.892 kg melk met 4,18 vet en 3,66 eiwit. Het is opmerkelijk dat een ProCROSS veestapel nu al in de top 6 staat voor hoogste levensproductie omdat er in verhouding veel meer Holstein veestapels in Nederland zijn. Een felicitatie waard voor ProCROSS pionier Wim Schep.

De gemiddelde leeftijd bij afvoer bedraagt op dit melkveebedrijf 9.00. Wim Schep voegt het volgende toe over zijn ProCROSS koeien: "Waar ik zelf heel erg tevreden over ben is het lage uitvals- of vervangingspercentage. Deze is vanaf 2010 gemiddeld 15%. En dat met een stal uit de beginjaren '70".

 

 
Foto: ProCROSS koe van de Fam. Schep.                Foto: Fam. Schep met ProCROSS koe. 


Succes met het maken van de juiste levensduur-fokkerijkeuze!

Na bovenstaande gelezen te hebben weet u nu waarom de levensduur van de Nederlandse Holstein koe niet toeneemt en op welke manier er naar een beter resultaat toegewerkt kan worden. Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op (tel: 0572-394778, email: info@k-l.nl). Wij wensen u in ieder geval heel veel succes met het maken van uw fokkerij-keuze. Durft u te kiezen?

Geplaatst op donderdag 1 maart 2018