ProCROSS geeft vruchtbare koeien!

ProCROSS geeft vruchtbare koeien!

De familie Uitslag in Dalfsen (OV) maakt al enkele jaren gebruik van het ProCROSS-fokkerijconcept. De reden hiervoor was de afnemende vruchtbaarheid van hun 100% Holstein-veestapel, die negatief werd beïnvloed door inteelt.

Helaas heeft het melkveebedrijf tijdens de uitbraak van blauwtong vorig jaar te maken gehad met een fikse hoeveelheid besmettingen. Dankzij de extra weerstand van de ProCROSS-dieren heeft de veestapel zich echter goed hersteld.

Dit is ook gebleken uit de laatste drachtigheidscontrole waarbij 41 van de 42 gescande dieren drachtig waren. Het is geweldig om te zien dat de verandering in de fokkerij ertoe heeft geleid dat de koeien, die voortkomen uit ProCROSS, gemakkelijk drachtig worden zonder veel problemen.

Wat is procross?                                            

ProCROSS is een afkorting van Professional Crossing en is een roterende driewegkruising met de melkrijkste rassen Viking Holstein, Montbéliarde en VikingRed. Deze 3 rassen compenseren elkaars goede en slechte eigenschappen uitstekend. Door consequent de juiste volgorde in het kruisen te hanteren zorgt heterosis voor een nog beter resultaat.

Viking Holstein is in het ProCROSS-fokkerijconcept onmisbaar vanwege de hoge productie en uiervorm. Montbéliarde voegt kracht en vruchtbaarheid toe, VikingRED vooral gehaltes, klauwgezondheid en levensduur. 

ProCROSS resultaat:

  • Meer arbeidsplezier; van verplegen naar verzorgen
  • Geen inteelt, wel optimale heterosis
  • Betere vruchtbaarheid
  • Betere voerefficiëntie
  • Flexibele koeien met weerstand en levensduur
  • Hogere dagproducties

Wilt u meer weten over ProCROSS? Neem contact met ons op!

 

Geplaatst op woensdag 1 mei 2024