Beweiden met 1500 ProCROSS koeien

Beweiden met 1500 ProCROSS koeien

Dat je met veel koeien toch aan beweiden kunt doen bewijzen de ProCROSS dieren van Scott Opitz (foto onderaan dit bericht) in Oost-Texas.

“Wij boeren intensief met 1.500 melkkoeien en 1.200 stuks jongvee. Onze koeien grazen 10 maanden per jaar op 450 hectare.
Het productiegemiddelde voor onze ProCROSS-veestapel is 29 liter melk met 4,1% vet en 3,3% eiwit."

 
 

"We zijn in 2005 begonnen met het gebruik van sperma van Montbéliarde en VikingRed op onze Holstein-veestapel. Bij de Holsteins was onze tussenkalftijd te hoog en de levensproductie te laag. Dit drukte het saldo teveel. Sinds de introductie van ProCROSS is ons uitvalspercentage gedaald van 42% naar 28%. De vruchtbaarheid verbeterde sterk: De 'conceptierate' ligt nu consequent tussen de 48% en 52%. En, dat is uitzonderlijk voor de USA, zonder hormoon- of vruchtbaarheidssynchronisatie. De melkproductie en de gehaltes hebben we ook kunnen verhogen met ProCROSS. We zien 50% minder problemen bij het afkalven en we hoeven er zelden een kalf af te trekken."

"ProCROSS bracht ons een gezondere en productievere koe. We verdienen meer met minder werk."

"De kalveren zijn vitaler en ook het jongvee heeft minder zorg en aandacht nodig. Hun conditie op de weide blijft veel beter vergeleken met de zuivere Holsteins. Deze verschillen merkten we direct na het overschakelen. Inmiddels zijn we een echt ProCROSS bedrijf. We zien dat onze dieren productiever en gezonder zijn. De omschakeling naar ProCROSS heeft ons veel opgeleverd."

Geplaatst op donderdag 6 mei 2021