Wie deugt er niet, de boer of zijn koe?

Wie deugt er niet, de boer of zijn koe?

Als ik op zaterdagavond niks te doen heb neem ik de vakliteratuur door. Ik verbaas me wat er zo allemaal op de boer af komt. Extra geïnteresseerd let ik op de boodschappen van mijn collega fokkerij-organisaties. Bij K&L bepalen we uiteraard onze eigen koers, los van wat anderen doen. We hebben dan ook met ProCROSS en VikingJersey zeer onderscheidende concepten in de markt gezet. Maar je wilt wel weten of anderen ook een oplossing hebben die voor de boer werkt.

De meesten boeren zien wel in dat de vooruitgang van de technische resultaten in Nederland achterblijven bij de verwachtingen en de beloftes die sperma verkopers creëerden. Beloftes die men deed toen ze de afgelopen jaren hun stieren verkochten. Als u hen maar geloofde zou het allemaal beter worden. Dat werd het niet. De levensproductie neemt nog altijd niet toe vooral door een verslechterde vruchtbaarheid. En minder werk per koe lukt ook nog niet. Alle stappentellers en vruchtbaarheidsprogramma's helpen niet om de neerwaarste lijn te stoppen. Jammer en zonde van de centen en de energie.

Nu lees ik telkens dat het aan de boer ligt dat de koeien niet meer geven en niet ouder worden. Hij moet scherper zijn, alles moet in protocollen, er moet geïnvesteerd worden in hulpmiddelen en de controle door de boer moet veel intensiever. Er  moet meer begeleiding bij etc. Kortom de veehouder moet op een hoger nivo aan het werk. Ik deel die mening niet. Het ligt niet aan de boer; het ligt aan zijn fokkerijbeleid.

Hij werkt met een koe die niet beter is geworden, alleen met extra aandacht en hulpmiddelen kan ze met moeite op nivo blijven. Ik geloof niet meer in die weg. Boeren zijn niet lui, ze werken 7 dagen in de week, ze kregen meer koeien en meer taken. En dat het geen goede managers zijn zie ik ook niet in.

Wel denk ik dat het roer om moet. Beter dan allerlei aansporingen om harder te lopen en beter te kijken zou ik zeggen; sla een andere fokkerij-koers in. Een fokkerijkoers die bewezen meer arbeidsplezier brengt. Veroorzaakt door betere kengetallen en minder werk per koe. En dat bij een hogere dagproductie per koe. Kijk eens naar de technische resultaten van andere diergroepen als kippen en varkens. Die worden veel intensiever gehouden, met veel minder aandacht per dier. Zij gingen wel enorm vooruit in de technische kengetallen. Hetzelfde geldt voor de mais en grasrassen.  Het kan dus wel. Alle andere diersoorten en gewassen zijn gekruiste producten. In onze melkveehouderij is inteelt een sluipmoordenaar die de vooruitgang tegenhoudt. Fokprogramma's die niet inkruisen kunnen inteelt nooit verlagen.

Durft u te kiezen? Gaat u voor arbeidsplezier en een langere levensduur? Of gaat u door met investeren in zaken die het probleem niet oplossen?  Durf te kiezen, ga ProCROSSEN!

 

Walter Liebregts

 

 

Geplaatst op maandag 21 maart 2016