Top gezondheid met hoge productie

Top gezondheid met hoge productie

Dat het fokkerijconcept ProCROSS gezonde en vitale dieren geeft is goed zichtbaar op het melkveebedrijf van de familie Van Wezel uit Roosendaal (N-Br).

De afgelopen 12 maanden zijn er, van de 126 geboren kalfjes, 125 levend geboren.

Het duurzaamheidsoverzicht laat zien dat er afgelopen boekjaar 33 ProCROSS vaarzen in productie zijn gekomen en dat er niet één is afgevoerd. Bedenk hierbij dat het landelijk gemiddelde op 21,7% ligt.


Kees van Wezel (rechts) en K&L Fokkerij-specialist Tom Korsten.

Dat een hoge productie en goede gezondheid goed samen kunnen gaan laten de ProCROSS koeien van de familie van Wezel zien:

Aantal melkkoeien

114 (RJG, fpo juni ’18)

Kg melk

12.570

% vet

4,08

% eiwit

3,55

EJR

2.707

NO

3.015

 

Over ProCROSS

Het fokkerijconcept ProCROSS zorgt voor optimale heterosis. Dit is het tegenovergestelde van inteelt en geeft gezonde dieren met weerstand, die gemakkelijk en over een lange periode veel produceren.

ProCROSS betekent “’Professional Crossing” met de melkrijkste rassen Montbéliarde, VikingRED en Viking Holstein.

Geplaatst op dinsdag 18 december 2018