Aanhoudingscijfers, K&L opnieuw in de top

Aanhoudingscijfers, K&L opnieuw in de top

Na elke indexdraai publiceert de NVO een lijst die aangeeft hoe lang dochters van stieren werkelijk blijven lopen op de Nederlandse melkveebedrijven. Alle fokkerij-organisaties staan in deze lijst met alle rassen die zij vermarkten.  K&L is best trots dat we ook in de aanhoudingslijst veel stieren hebben.  Ook de afgelopen indexdraai is succesvol verlopen voor K&L: 4 verschillende stieren van 4 rassen namen de koppositie in op basis van nvi. Klik hier voor het betreffende nieuwsitem.

In verhouding tot ons marktaandeel zijn we sterk oververtegenwoordigd. Met 9 stieren in de top 35 hebben onze veehouders koeien die lang meegaan. Deze lijst toont ook aan dat onze kruisingsconcepten duurzame koeien geven.

Van de ProCROSS rassen zijn dat de volgende stieren:

  • R David  (VikingRed)
  • Gunnarstorp (VikingRed)
  • PellPers (VikingRed)
  • O Brolin (VikingRed)
  • Dorus Jacob (Montbéliarde)
  • Sir (Montbéliarde)

Bij de Jerseys zijn dat:

  • Jason (VikingJersey)
  • Jante (VikingJersey)
  • Zuma (VikingJersey)

Klopt de fokwaarde voor levensduur wel?

Van alle stieren (ook van jonge Genomic stieren zonder dochterinformatie) wordt een fokwaarde levensduur berekend. Deze fokwaarde is volgens ons onbetrouwbaar, laat veel schommelingen zien en zakt te vaak weg wanneer dochters van stieren in productie komen. Wat nog meer verbazing wekt is dat stieren met dochters die werkelijk lang op de bedrijven blijven geen goede fokwaarde levensduur hebben.  Een goed voorbeeld is de Montbéliarde fokstier Sir. Sir heeft volgens de CRV berekening een fokwaarde van plus 16 levensduurdagen, dus laag. In de NVO lijst voor werkelijke levensduur staat Sir in de top 20, wat betekent dat zijn dochters in Nederland ver boven gemiddeld lang blijven lopen. Zo zijn er veel meer voorbeelden waarbij de feitelijke praktijkcijfers niet overeenkomen met de fokwaarde levensduur.


Sir  


Sir dochter, ProCROSS G2 (50%MB-25%VR-25%HF) 


Franse Sir dochter


Franse Sir dochter

Aan de linkerzijde van deze pagina kunt u de gecombineerde lijst met aanhoudingscijfers downloaden.

Als u hier klikt komt u op een artikel van Melkvee. Onderaan dit artikel kunt u de verschillende lijsten inzien (o.a. de tabel van de NVO).

Geplaatst op dinsdag 12 mei 2020