Ook de paardenfokkerij heeft last van inteelt

Ook de paardenfokkerij heeft last van inteelt

Het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek (KWPN) is een onafhankelijk paardenstamboek en heeft een adviserende en voorlichtende taak zonder commercieel belang. Omdat inteelt ook in de paardenfokkerij (te) veel voorkomt wordt dit onderwerp bespreekbaar gemaakt om samen met de fokkers naar een oplossing te zoeken. Dinsdag 29 maart jl. hebben Daniëlle Arts, foktechnisch specialist KWPN en Jan Hiddink van K&L een presentatie verzorgd in Ermelo over de nadelige gevolgen van inteelt. Ook is er uitgebreid gediscussieerd over Genomics.  Dat het KWPN inteelt bespreekbaar maakt is positief en maakt fokkers bewust van de noodzaak om inteelt beheersbaar te houden.
De goede opkomst geeft aan dat de KWPN fokkers het inteelt probleem serieus nemen en dat ze samen met het stamboek naar oplossingen zoeken.

Dat er veel overeenkomsten zijn tussen de fokkerij van rundvee en paarden kwam deze avond duidelijk naar voren, beide sectoren streven naar gezonde vruchtbare dieren die lang en probleemloos meegaan. Dat bepaalde vaderdieren in een fokkerij teveel invloed krijgen is bekend, hierdoor ontstaat er een gebrek aan biodiversiteit en krijgen we te maken met de schadelijke gevolgen van de sluipmoordenaar inteelt.

Zowel in paarden-, honden- en rundveefokkerij moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en gezonde, vitale  dieren met voldoende weerstand fokken.

K&L bedankt het KWPN voor de uitnodiging en wenst de fokkers en het stamboek veel succes de komende jaren.

 

Geplaatst op donderdag 31 maart 2016