Sjaak Bosma in Denemarken

Sjaak Bosma in Denemarken

 

Bosma: ProCross melkveehouders in Denemarken

 

Afgelopen april zijn onze collega's Sjaak Bosma en Jacqueline Bosma-Jongschaap met hun gezin vertrokken naar Denemarken. Zij hebben hier een bestaand melkveebedrijf overgenomen. Denemarken is een land dat kansen biedt voor nieuwe ondernemers en deze kans hebben Sjaak en Jacqueline aangegrepen. 

 

 
 In Denemarken werd een compleet melkveebedrijf overgenomen, zowel de gebouwen en machines als de gehele veestapel. De veestapel bestaat uit 220 zuivere HF melkkoeien en 230 stuks jongvee. De melkgevende dieren worden gehuisvest in een moderne ligboxenstal van het jaar 2008. Bij het bedrijf hoort 130 hectare grond. De jongste kalveren bevinden zich in eenlingboxen en daarna in groepshokken. Hierna schuiven ze door naar de ligboxen. Als pinken bevinden ze zich in ruime strohokken.

 

 

 

 
 

Door te weinig bloedspreiding binnen de HF populatie is inteelt niet meer te vermijden. Inteelt brengt vele nadelige gevolgen met zich mee voor koeien, problemen die voor komen zijn:

 
 * Meer embryonale sterfte
*  Minder weerstand

*  Minder levensduur
*  Slechtere uiergezondheid
*  Teveel werk


Aan de hoge producties zijn de problemen niet af te lezen. Toen de Bosma's het bedrijf overnamen waren de resultaten als volgt:
 

Aantal melkkoeien

225

Aantal stuks jongvee

225

Vervangingspercentage

40%

Productie koeien

10.500 kg melk  4.10% vet  3.38% eiwit

TKT

Onbekend ( wordt niet mee gerekend in DK )

Afkalfleeftijd

27 maand

 

Hoewel de koeien op dit bedrijf prima produceren, weten oud-collega's Sjaak en Jacqueline dat fokken met een zuiver ras problemen met zich meebrengt. Zowel Sjaak als Jacqueline zijn beide bekend met deze gevolgen van inteelt en de problemen die dit met zich meebrengt. Daarnaast weten zij, mede door praktijkervaring, dat ProCROSS hiervoor de oplossing biedt. Zij kiezen voor rendement en gaan volop ProCrossen! ProCross is een drieweg rotatiekruising waarbij de melkrijkste rassen gecombineerd worden. Montbeliarde, VikingRed en Holstein. Dit biedt de volgende voordelen:

* Geen inteelt, maximale heterosis
* Veel betere vruchtbaarheid (minder embryonale sterfte)
* Hogere dagproductie (kortere tussenkalftijd)
* Gezonde uiers (minder antibiotica)
* Meer levensduur (minder jongvee)
* Minder trammelant, meer arbeidsplezier
 

Inmiddels zijn er bij familie Bosma al vele dieren drachtig van de betere Montbéliarde en VikingRED stieren. Alle koeien worden met Montbéliarde geïnsemineerd en alle pinken met VikingRED. Doordat er geen inteelt meer optreed binnen de paringen kunnen de betere stieren volop ingezet worden. Hierdoor wordt de meeste genetische vooruitgang behaald en komt dit er in de praktijk ook uit. Inteelt beperkt niet meer de vooruitgang maar heterosis versterkt deze juist!

Waarom ProCROSS? Vroegen wij aan Sjaak en Jacquline.

"Het ProCROSS concept hebben wij in Nederland verkocht. De resultaten hiervan waren voor ons overtuigend genoeg om dit ook op ons eigen bedrijf toe te passen. Het is een overzichtelijke manier van fokkerij. Wij gebruiken 50 rieten per stier en dan nemen we een andere stier. Momenteel gebruiken wij Crasat (Montbéliarde), Donato(VikingRED) en BB.  Hiervoor gebruikten we de Montbéliarde stier Hummer en VikingRED stier Hielke. Onze focus bij de stierselectie ligt op KG vet en eiwit.

Wat willen/ hopen wij te bereiken:

Wij willen beduidend minder jongvee aanhouden dus is er voor vervanging minder beschikbaar. Met ProCROSS verwachten wij dat de koeien langer meegaan en er minder vervanging nodig is. Wij verwachten makkelijke, arbeidsextensieve koeien. Wij willen ons bedrijf met zo min mogelijk vreemde arbeid rondzetten. Bovendien houden wij niet van het verplegen van koeien, ze moeten zelfredzaam zijn. In de praktijk hebben wij gezien dat dit kan. Daarom: ProCROSS". 

K&L wenst de familie Bosma veel succes bij hun nieuwe uitdaging. Wij hopen hun in de toekomst nog vaak te kunnen bezoeken, wanneer zij naar volle tevredenheid een goede ProCROSS veestapel zullen melken.

 

 

 

Geplaatst op donderdag 7 juli 2016